Vi fortsetter å vaksinere prioriteringsgruppe 4 (65-74 år. Vi begynner etter hvert på gruppe 5. (Se nøyaktig gruppeoversikt nederst

UKE 16 (19.-25. april)

Da kommer 384 doser pfizer-vaksine.

Vaksinering i Venneslahallen

 • Onsdag 21. april fra ca. kl. 1600 – kl. 20.30
 • Torsdag 22. april fra ca. 16.00 – kl. 20.30

UKE 17 (26.april - 2. mai)

Da kommer 414 doser pfizer-vaksine

Vaksinering i Venneslahallen

 • Onsdag 28. april fra ca. kl. 14.00 – kl. 20.30
 • Torsdag 29. april fra ca. kl. 14.00 – kl. 20.30

Alle ringes eller mottar sms. Sms må besvares med ja for å få time.

Vaksinetelefonen har nummer 948 73 717. Denne skal ikke ringes til for info og spørsmål. Ikke ring legesenter eller legevakt heller.

Nummeret brukes til avbestilling eller hvis du skulle hatt vaksine, men er uteglemt. Er du i gruppe 1,2,3 eller 4B og ikke har fått time, kan du ringe. Disse gruppene skal være ferdig vaksinert eller ha fått time nå.

PRIORITERINGSGRUPPENE:

DE NASJONALT VEDTATTE PRIORITERINGFSGRUPPENE:

 • 1.Beboere i sykehjem  (ferdig vasinert)
 • 2. Alder 85 år og eldre (ferdig vaksinert)
 • 3. Alder 75-84 år (ferdig vaksinert)
 • 4. Alder 65-74 år
 • 4B: Alder mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Liste over tilstandene står under. (snart ferdig vaksinert)
 • 5.Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Liste over tilstandene står under.
 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 • 8. Alder 55-64 år 
 • 9. Alder 45-54 år 

Underliggende sykdom tilstand for gruppe 4B er følgende:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  

Underliggende sykdom/tilstander for gruppe 5, 6 og 7 er følgende:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.