Uke 8 og uke 9

Volum:

Astra Zeneca 100 doser i uke åtte, uklar uke 9

Comirnaty: Kun til revaksinering – kan bli litt få doser

UKE 8:

100 AZ til helsepersonell  (sykepleiere, nattevakter, fagarbeidere i hjemmetjeneste osv)

Revaksinering av innbyggere fra uke fem – alle har fått time

Uke 9:

Uklar mengde AZ

Revaksinering av innbyggere fra uke seks – alle fått time.

VIKTIG!

Det kan komme for få doser i uke 9. Da vil de som ikke blir revaksinert som planlagt, komme først i køen uka etter. Det går greit å utsette revaksinering noe tid.

Administrasjonen ved Vennesla legesenter holder full oversikt over dette.

Samme info kommer i Vennesla Tidende tirsdag.

HER KAN DU FØLGE VAKSINEOVERSIKTEN

Får Vennesla få eller mange vaksiner? Mange lurer på dette. Kommuneoverlegen opplyser at vaksine tildeles tilnærmet etter folketall. Det viktige er at vi har gode systemer slik at vi utnytter alle vaksinene vi tildeles. Det gjør vi. De kommende ukene ser det ut som vi får litt færre enn ventet, men dette endres fort.