- Det er viktig å følge oppfordringen om vaksinering. Vaksine beskytter mot alvorlig sykdom og komplikasjoner. Er du i tvil om du er i risikogruppe, kontakt din fastlege, informerer kommuneoverlege i Vennesla kommune, Kirsten Toft, om.

Når og hvor kan du få vaksine?

Vennesla legesenter regner med å få tilsendt korona-vaksine og influensavaksine innen av oktober, og vaksinering vil skje ved legesenteret.

Først når vi får bekreftet datoen for når vaksinene kommer, blir det satt opp timer og dager for vaksinering. Dette blir informert om når vi vet de aktuelle dagene. Da kan du ringe og bestille time. Du må altså være litt tålmodig. Ikke ring ennå.

Hvem bør ta koronavaksine?

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester

Hvem bør ta influensavaksine?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• Alle fra fylte 65 år

• Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

• Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Vaksine mot lungebetennelse

Denne vaksinen anbefales risikogruppene hvert sjette år. Hvis du får beskjed om å ta slik vaksine i år, kan denne ikke tas sammen med korona-vaksine. Du må bestille egen time og det må gå minst en uke mellom de to vaksineringene.