Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

VERY IMPORTANT VACCINE-INFO IN DIFFERENT LANGUAGES

I tabellen under vil vi hver uke informere om hvem som vaksineres. Nyeste informasjon først i tabellen.

Vi vaksinerer nå i prioriteringsgruppe 4 (aldersgruppen 65- 74 år) og 4B (risikogruppe i alder 18 til 64 år med følgende lidelser:

  • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Du blir oppringt eller du mottar SMS. Denne må besvares ja for å få time. Har du fastlege i annen kommune og er i risikogruppe ringer vi deg opp.

Vi ringer fra nummer 948 73 717. Dette nummeret kan du bruke til å avbestille time, eller hvis du skulle hatt vaksine, men er glemt.. Ellers ikke til å ringe inn. Åpningstid for telefon er fra kl. 08.00 til 15.30. (Ikke lørdag og søndag)

VIKTIG: Ikke ring dette vaksinenummeret, legevakten eller Legesenteret når du kan finne ut informasjon på egenhånd. på Folkehelseinstituttets vaksinesider finner du lat om prioriteringsgrupper og vaksineråd. 

VAKSINERING UKE FOR UKE

 

Uke 

 

Antall doser

Vaksine innbyggere

 Helsepersonellgruppe - vaksine

  17   414 Comirnaty (Pfizer) Gruppe 4 (65-74 år) og trolig gruppe 5 (risiko 55-64 år) Ferdig for nå 
  16   384 Comirnaty (Pfizer) Gruppe 4 (65-74 år) og 4B (18-64 år i risikogruppe. Ferdig for nå
  15   498 doser Comirnaty (Pfizer) Gruppe 4 (65-74 år) og 4B (18-64 år i risikogruppe) Ferdig for nå
  14   384 doser Comirnaty 384 doser til prioriteringsgruppe 4 og 4B. (74-65 år) pluss pasienter i iriskogruppe ned til 18 år. Ferdig for nå
  13   192 doser Comirnaty 192 nye doser til prioriteringsgruppe tre (75-84 år). Avslutningen denne gruppa. Ferdig for nå
  12   216 doser Comirnaty 215nye doser til prioriteringsgruppe tre (75-84 år) - en dose til revaksinering. FERDIG for nå
  11  

144 doser Comirnaty

144 doser Comirnaty til innbyggere født 1939, 1940 og noen 1941  Ikke flere helsepersonell nå. Ferdig med i alle fall dose 1 prioritert helsepersonell etter nasjonal prioriteringsliste. 
  10  

220 doser AZ

132 doser Comirnaty

110 doser AZ til aldersgruppen 55-64 år me,  underliggende sykdommer/tilstander.

132 doser Comirnaty, hvorav 96 til revaksinering og 36 til innbyggere født 1939 eller senere

Følgende helsepersonellgrupper er prioritert etter vurdering av kommuneoverlege, helse og omsorgssjef og stedlig leder:

Hele personellet eller utvalgt kritisk personell blant følgende grupper:

Legevakt, Koronateststasjon, Vaksineringsteam, Personell fra Vennesla tiltenkt interkommunal covid-19 enhet, Legekontor, Kommunal ø hj/korttidsavdeling, Vennesla omsorgssenter, Sykehjem,Hjemmesykepleie,Tannlegekontor, Livsmestring, Koordinerende og helsefremmende enhet, Helsestasjon, Brukerstyrt personlig assistent

Pårørende og andre som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Vi vil i løpet av uke 10 ha vaksinert det mest kritiske av dette personalet med minst en dose.

  9   Uklart antall AZ til helsepersonell pluss Cormirnaty til revaksinering fra uke 6 (kan komme for få) Kun revaksinering innbyggere hatt førstedose uke 6 Helsepersonell som sykepleiere, nattevakter, ansatte vaskeri  og ansatte i en-til en funksjon hjemmetjenesten.
  8   100 AZ til helsepersonell pluss Comirnaty til revaksinering fra uke 5 Kun revaksinering av innbyggere som har hatt førstedose uke 5 Helsepersonell som sykepleiere, nattevakter, ansatte vaskeri  og ansatte i en-til en funksjon hjemmetjenesten. 
  7   168 Comirnaty og 100 AZ Revaksinere i hjemmetjeneste og Venneslatunet. Første vaksinerunde for innbyggere i Vennesla i aldersgruppne 80-83 år. (ikke nok til alle) Legevakt, teststasjon og prioritert helsepesonell etter prioritert rekkefølge.
  6   26 hetteglass Comirnaty Eldre over 85 (noen 84 og 83 ) Øvrebø og Hægeland. Vaksinering onsdag fra 10.30 på Hægelandsheimen. Alle blir oppringt for time. Eldre over 85 i Vennesla (noen 84 og 83) Vaksinering onsdag og torsdag fra kl 16.00 på legesenteret. Alle blir oppringt for time.
   5    38 hetteglass Comirnaty

Revaksinering fra uke 2:

Vaksinere ferdig aktuelle i institusjon og omsorgsboliger og hjemmetjenesten. 

Legesenteret kan bruke resterende 22 hetteglass = 132 doser til personer 85 år+ som de ringer til og avtaler timer.  
Evt gå videre også til alder 84 år

Revaksinering fra uke 2:

2 hetteglass til leger og spl ved legevakten

5 hetteglass= 30 doser til 1. doser:

 Interkommunal covid-19 enhet + starte på legesenteret
   4    20 hetteglass Comirnaty

Revaksinering fra uke 1: 8 hetteglass
+ Hjemmesykepleie klienter 85+ fra nedre Vennesla (Venneslavegen):
8 hetteglass= 48 doser

4 hetteglass
Leger og spl ved legevakten 1 hetteglass= 6 doser +
Teststasjon 2-3 doser + vaksineringsteam VLS 6 doser + interkommunal covid-19 enhet 
   3    5 hetteglass Comirnaty Venneslatunet beboere >=85 år (maks 29 beboere) 4 hetteglass

Leger og spl ved legevakten 1 hetteglass= 6 doser + eventuelt overskudd fra Venneslatunet.

   2    9 hetteglass Comirnaty

VOMS langtidsavd. 2 hetteglass = 12 doser
Hægelandsheimen 2 hetteglass = 18 doser
Venneslavegen omsorgsboliger 85+: 1 hetteglass
Hægelandsheimen omsorgsboliger 85+: 1 hetteglass

Leger og spl ved legevakten. 2 hetteglass=12 doser

 

  1 

          8   hetteglass Comirnaty

VOMS langtidsavd. Nybygg totalt 8 hetteglass =48 doser

 

 

 

 

Per Kjetil

Vaksinering uke 15

Info for 12.-18-april

Det kommer rekordmange 498 doser pfizer-vaksine til Vennesla i uke 15. Vaksineringen vil skje onsdag og torsdag i Venneslahallen.

Kommunelege Per Kjetil Dalane

Vaksinering uke 12 og uke 13

Infor for 22.-28. mars og 29.mars-4.april

De neste to ukene kommer det 408 doser Pfizer-vaksine (Comirnaty) til Vennesla kommune. De fordeles til innbyggere i prioriteringsgruppe 3 (75 til 84 år) Vi regner med å bli temmelig ferdig med denne gruppen før påske.

Per Kjetil

Vaksineinfo uke 11 (15.-21. mars)

Vi får 144 doser Pfizer-vaksine (Cominarty) i uke 11. Den fordeles til innbyggere født i 1939, 1940 og 1941 i Vennesla. Vaksinering blir i Venneslahallen torsdag klokka 16.30 og utover. Alle som skal komme, har fått beskjed!