Du som ikke er vaksinert ennå, må altså være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i ferien. Du må være på plass i Vennesla den dagen du har vaksinetime!

Vi stoler på deg!

Strekk deg så langt du/dere kan for å unngå timebytte! Dette er din oppgave under vaksinedugnaden! Vi har ikke kapasitet til å spesial-tilpasse vaksineprogrammet til hver enkelt. Vi minner om at vi er i en ekstraordinær situasjon hvor hele befolkningen skal vaksineres. Vi stoler på at du følger retningslinjene og ikke misbruker tilliten.

Samtidig har vi forståelse for at dette blir svært vanskelig for enkelte. Noen har bestilt utenlandstur. Andre skal på samlinger som ikke kan avlyses. I tillit til at dere ikke misbruker ordningen, åpner vi for noen få timebytter i så liten utstrekning som mulig. Da må dere ringe vaksinetelefonen 948 73 717.

Inntil videre sendes timene ut på sms, med krav om at dere svarer. Vi jobber med digitale løsninger og egenbestilling. Dette blir det informert om senere.

Dose to i samme kommune

Det er en nasjonal forutsetning at innbyggere får dose to av vaksinen i samme kommune som første dose ble gitt. Dette gjelder både nå og under ferieavvikling. Det er altså ikke mulig å dra på ferie i den tro at man kan vaksinere seg der man har lyst. Det går ikke i en situasjon hvor flere millioner innbyggere skal vaksineres!

Vennesla vurderer hvordan vi skal gi dose to. Her åpnes for en viss fleksibilitet i sommer. Om vaksinene settes med litt kortere eller litt lengre intervall enn det som per nå er anbefalt vil ikke ha stor betydning for den enkelte, men minimumsintervallet må overholdes (3 uker for BioNTech/Pfizer-vaksinen). Ingen er fullgodt beskyttet før man har fått dose to, selv om også første dose gir god beskyttelse. Vennesla vil informere om hvordan vi legger dette opp senere.

Korte frister – følg med!

Fremdeles vil Folkehelseinstituttet sende ut oversikt over doser ukentlig så fort de får informasjon fra leverandørene om produksjonen. Vennesla kommune vil informere videre ut til dere innbyggere så fort vi får vite hvor mange doser vi får. Det gjør vi på hjemmesiden, facebook og gjennom ukentlige annonser i Vennesla Tidende. I juli kommer ikke VT ut i papir – og da blir det kun info digitalt.

Først i slutten av juni håper Folkehelseinstituttet å kunne gi doseoversikt for hele juli samlet.  Med andre ord: Hverken oss i kommunene eller deg som innbygger får lang tid på å forberede seg. Vennesla kommune har fått beskjed om å planlegge for dobbelt og tredobbelt vaksineantall i sommer, sammenlignet med nå. Vi må anta rundt 1000-1500 vaksinedoser i uka utover sommeren, hvorav en betydelig del går til revaksinering.