Først om vaksine-situasjonen:

Målet om at alle har fått første vaksinedose innen midten av august er i fare, som følge av at venndølene velger ferie foran vaksine. Vi ber derfor innstendig om at den enkelte prioriterer vaksinering.

- At så mange utsetter vaksinetimene, er alvorlig og egentlig veldig skuffende. Vi må greie å stå sammen i dugnaden litt til, ikke begynne å ta oss friheter en og en. Slutter vi å bidra til fellesskapet, forlenger vi tiden med restriksjoner. Vi forlenger hele pandemien for alle – med de konsekvenser det har for hele samfunnet, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Kommuneoverlege Robert Burmann sier dette:

- Nå som vi kjemper mot delta-smitten er det svært uheldig at så mange utsetter vaksine. Delta-varianten vil ta over etter hvert, men vi ønsker å ha flest mulig vaksinert før det skjer. Det har en enorm verdi rent smittevernmessig hvis vi kan oppnå gruppeimmunitet før den slår gjennom, sier han.

For vaksinepersonalet skaper vaksine-utsettelsene mye ekstraarbeid. Det er rundt 50 telefoner daglig fra folk som ikke vil ha vaksinetimen de får tildelt. Noen få melder ikke fra i det hele tatt, de bare dopper å komme. Det er gruppen 18-24 år og 40-44 år som vaksineres nå. Vi har også begynt å kalle inn noen i gruppen 25-40 år, samt å kalle inn ansatte i barnehage og skole spesielt.

Vi vil minne om at enkelte andre norske kommuner fremdeles vaksinerer folk i 50- og 60-årene – og at mange lengter etter å bli vaksinert. Vi har vaksinene tilgjengelig. Da er det ekstra leit at dette problemet med utsettelse oppstår i Vennesla og kanskje setter oss i en verre smitte-situasjon enn nødvendig framover.

Vi minner også om at flere ansatte i kommunen har utsatt eller ventet med ferie for at vaksineberedskap og testberedskap skal fungere optimalt i sommer. Da er det viktig at den enkelte møter opp til avtalt time.

- Hvis alle skal få time når de selv ønsker, får vi et enormt ekstraarbeid. Det går rett og slett ikke, sier vaksineansvarlig Signelill Granås.

Oppfordringen er enkel og grei: Vaksine før ferie. Still opp for fellesskapet! Vi er i samme båt og må oppføre oss deretter. Vi vinner ikke denne kampen en og en!

Tester, attester og utenlandsreiser

Det er kraftig økning i pågang ved vårt testsenter for testing og utskriving av attest før utenlandsreise. Kommunen har opprettet test-stasjonen som et smitteverntiltak, og det var i utgangspunktet ikke tenkt som et servicetilbud til befolkningen. Vi kommer derfor fortsatt til å prioritere smittevern først.

Vi kan heller ikke veilede den enkelte i hvilke regler og ordninger som gjelder. Den enkelte har selv ansvar for å orientere seg om hvilke regler som gjelder ved utenlandsreise, og må selv ta ansvar fordi reglene kan bli endret fort.

Vi vil likevel tilby gratis test og attest for egne innbyggere og innbyggere fra Iveland. Det er viktig at dere da bestiller testtime selv, at dere selv setter dere inn i reglene rundt deres reise, og at dere kommer som avtalt. Altfor mange ringer smitteverntelefonen for spørsmål de kan finne ut av selv. Og for mange dropper å møte til avtalt test-tid.

  • Reisende må selv booke tid for test på www.c19.no. Hvis du skal ha hurtigtest, skriv dette bak navn eller nummer ved bestilling. Vi vil kun hjelpe med timebestilling for de som mangler bank-id.
  • Vi fortsetter å tilby attest til reisende som er bosatt i Vennesla og Iveland, men den reisende må først vise skriftlig dokumentasjon på at attest er nødvendig for dem. Våre ansatte kan ikke ta jobben med å finne dette ut for hver enkelt.
  • Ved et smitteutbrudd forbeholder vi oss retten til å avlyse alle testtimer bestilt for reise, fordi smittevernet går foran.
  • Vi tilbyr ikke test til grupper av turister med egen arrangør, de må kontakte private aktører for testing-
  • Vi tilbyr testing av utenlandske turister som kommer til Vennesla så sant de har med seg relevant dokumentasjon som teststasjonen trenger for å kunne registrere dem. Alle må ha med pass.
  • Arrangør av større arrangementer må belage seg på å kontakte privat aktør for testing dersom det blir aktuelt med testing før et arrangement (kommunen stiller med gratis hurtigtester).  
  • Kommunen kan bistå med testing til arrangementer under forutsetning av at vi har testkapasitet. Henvendelser om testing må gå via kommuneoverlegen som avgjør om arrangement er i tråd med gjeldende regler og anbefalinger.

Generelt:

Kommuneoverlegen betegner smittesituasjonen som god. Vi fryktet et utbrudd med deltasmitte sist helg, men denne smitten ble isolert i tide. Onsdag og torsdag kom de siste testene etter karantene ved SFO Vennesla skole og ei avdeling ved Solsletta barnehage. Vi fikk kun ett smittetilfelle her, og at så mange raskt kom i karantene har hindret smitte.

- Plutselig kan ting skje, men i øyeblikket er vi i en god situasjon og insidenstallet var fredag morgen 93,7. Det er fremdeles viktig å følge smittevernrådene, sier Robert Burmann.