- Vi er nå i innspurten av massevaksineringen. Vi vet ikke om det blir tilbud om vaksinering i Vennesla etter september. Innen da bør man ha rukket å få andre dose. Derfor er tiden inne nå for de som ennå ikke har fått sin første dose, sier Dalane.

Hvis du tar pfizer-vaksine må det gå tre uker mellom første og andre dose. Er en eller begge dosene Moderna, må det gå fire uker.

Vi minner om at vi både denne uken og neste uke har drop-in-vaksinering tirsdager på ettermiddagen. Det er bare å møte opp utenfor Venneslahallen.

  • Tirsdag 17. august mellom klokka 17.00 og 20.00
  • Tirsdag 24. august mellom klokka 17.00 og 20.00

Håper mange går fra nei til ja

- Alle som hittil har sagt nei til vaksine bør tenke seg om og benytte anledningen de kommende to ukene. Det er vaksine som er løsningen på denne pandemien. Dess flere som vaksinerer seg, dess tryggere er vi i framtida, sier Per Kjetil Dalane.

I snart halvannet år har innbyggerne i Vennesla kommune fulgt lojalt opp hver gang smitten har økt og vi har bedt dere være nøyere med smittevernet. Hver gang har vi slått smitten tilbake.

Framover vil smittevernrådene få redusert betydning, mens vaksine vil få større og større betydning. Det vil alltid være lurt å vaske hendene og holde avstand for å unngå smitte, men det er vaksine som løser problemene pandemien har skapt for oss alle.

Lytt til erfarne fagfolk!

Vennesla har over 85 prosent dekning av førstedose og over 50 prosent av innbyggerne over 18 år er fullvaksinerte. Vi ligger over landsgjennomsnittet. Nå ber vi dere være like flinke med vaksine som dere har vært med smittevern – og helst enda litt til. Hvis vi slår Agder og Norge i vaksineringsgrad, har vi gjort en kjempejobb.

- I slike situasjoner som pandemi er det alltid noen som tror de vet bedre, og som sprer frykt. Sannheten er at det er mye farligere å være u-vaksinert enn vaksinert. Vaksine vil beviselig hindre mye sykdom og mye alvorlig sykdom. Det finnes noen ytterst få eksempler på alvorlige bivirkninger, men dette kan ikke sammenlignes med skadene som vil oppstå uten vaksine, sier Dalane.

Han ber folk stole på fagfolkene, de faglige vurderingene og alle kunnskapen som eksisterer, ikke hva tilfeldige tv-stasjoner fra utlandet formidler eller hva konspirasjonsteoretikere legger ut på facebook og internett. Husk at alle offentlige ekspert-organer anbefaler vaksine.

- Jeg vil bare minne om å bruke fornuft. I Norge vil ikke myndighetene tilrå vaksine hvis ikke det er det beste rådet, sier Dalane.

Virker best mot Delta

Til nå har vi vaksinert med Pfizer i Vennesla. Denne uka (uke 33) får vi drøyt 600 doser av den og neste uke (uke 34)  kommer rundt 800 doser. I tillegg får vi 2.000 Moderna-doser i forbindelse med at Norge får én million ekstra doser. Disse ekstradosene vil vi bruke de kommende ukene i tillegg til den andre vaksinen.

- Moderna har ikke flere bivirkninger enn Pfizer, bortsett fra at den kan gi litt mer uggenhet like etter vaksinering. Til gjengjeld ser den ut til å virke bedre enn de andre vaksinene mot Delta-smitten som nå tar over, forklarer Dalane.

Skolene og barnehagene i grønt

Skoler og barnehager i Vennesla vil starte opp og fortsette på grønt nivå framover. Dette er første gang siden pandemien slo til i mars 2020 at skoler og barnehager har tilnærmet normal drift. På kriseledelsens sommer-oppsummeringsmøte mandag ble denne nyheten tatt godt imot.

Vennesla følger nå den nasjonale gjenåpningsplanen. Alt ligger an til normalisering utover i september. I slutten av september regner vi også med å være ferdig med den store vaksineringsjobben.

Fellesskapet Vennesla kommune, med både innbyggere, ansatte, politikere og eksperter har jobbet helt uvanlig tett og godt sammen i halvannet år. Nå har vi en kort periode igjen hvor vi må stå sammen i dugnaden for å slå pandemien helt tilbake. Stikkordet var lenge «smittevernråd». Nå er stikkordet «vaksine».

Vi vil i noen uker til oppfordre til å holde avstand, være viktig med håndvasken og til å bruke munnbind inne på offentlig sted der avstand ikke kan sikres.