Brannvesenet oppfordrer alle til å være forsiktige med åpen ild. Dette fordi de er i en krevende situasjon og er avhengig av at alle bidrar til at det blir færrest mulig utrykninger. Skogbrannindeksen ligger på gult nivå for Agder og det er stor gress- og lyngbrannfare lokalt på grunn av død overflatevegetasjon som er svært tørr.

Brannvesenet tilstreber å opprettholde en mest mulig normal beredskap i disse koronatider, men det kan bli krevende fremover dersom mange blir smittet. 
Tradisjonelt rykker de ut på flere gress- og krattbranner i regionen vår på denne årstiden, hendelser som lett kunne vært unngått. De vanligste årsakene til slike branner er bål som ikke er slukket tilstrekkelig og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen og bråtebrenning som kommer ut av kontroll. Brannvesenet følger forholdene nøye og vurderer fortløpende tiltak i takt med utviklingen av situasjonen. 

Les mer om bål- og bråtebrenning her