Kulturhuset og biblioteket

Bygningen er Venneslas mest berømte og er kåret til et av verdens vakreste bibliotek. Det er bygget i heltre og det spesielle er at de 27 bærebjelkene også fungerer som bibliotekhyller og sitteplasser. Kulturhuset har vunnet Statens byggeskikkpris. Bygget sto ferdig i 2011 og huser bibliotek, kino og teatersal, musikkskolen, kafé, møterom og kommunens innbyggertorg 

Vennesla nye kirke

Den nye kirka sto ferdig våren 2022 og vant regionens byggeskikkpris senere samme år. Bygget ble tegnet av Link Arkitektur og tor Lindrupsen har hatt den kunstneriske utformingen. Kirka er allerede berømt. Den rommer cirka 400 mennesker, men har også egen ungdomsavdeling med gymsal. Kirkekontoret holder også til i bygningen. Altertavlen er laget av utskårne figurer som symboliserer skapelsen. Den kan både ta og føles på.

Øvrebø kirke

Vennesla kommunes eldste trekirke og tidligere hovedkirke. Den ble bygget som korskirke i tre og sto ferdig i år 1800. Den har 315 sitteplasser og ligger på det som skal være en gammel gravhaug og hovplass. 

Vigeland hovedgård

Vigeland hovedgård er Venneslas eneste lystgård. Den sto ferdig i 1847 og ble reist av sveitseren Casper Wild og brukt som lystgård. Senere kjøpte den engelske slekten Hawkshaw. De var "lakselorder" og brukte stedet sommerstid til laksefiske. I dag er gården mye brukt til brylluper og store festligheter. Den er en del av Vigeland hovedgård og Løa restaurant og selskapslokaer. et større parkområde er mye brukt sommerstid både til rekreasjon og konserter. Hvoedgården ble fredet i 1941.

"Rødbyen"

Rødbyen er Venneslas eneste gjenværende samla miljø med arbeiderboliger. Boligområdet på Vikeland ble påbegynt i 1907. I dag er de ti gjenværende boligene eid av private, og vi regner Rødbyen som et viktig kulturminne. Opprinnelig ble boligene eid av Vigeland Brug og kriteriet for å bo der var at "familiens overhode" måtte ha jobb på bruket.

Direktørboligen

Direktørboligen til Vigeland Brug er det andre fredede bygget i Vennesla kommune. Den ble fredet i 1997. Flere av de store direktørboligene i bygda  er revet. Den store sveistervillaen var  i bruk som bolig til 1996. I dag er den barnehage. Den ligger på næringsmrådet på Vikeland.

Stasjonene

Vennesla kommune har som eneste kommune hele fire stasjonsbygninger igjen etter den gamle Setesdalsbanen. Det er Vennesla stasjon, Grovane Stasjon, Iveland stasjon og Hægeland stasjonpå Kile. Byggene sto ferdig til åpningen av banen i 1895, bare Vennesla stasjon er i drift som vanlig togstasjon den dag i dag.