Vennesla har de siste årene jobbet mye med identieten sin og hva som er de store utfordringene framover. Identiteten er samlet i begrepet Grønn Urban Bygd. Det er også store forventninger om å skape "Den kortereiste bygde" i Vennesla, mens hele kommunen skal i bærekraftig retning.

Samskaping der kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggerne sammen finner og skaper løsninger står helt sentralt.

 FNs bærekraftmål er et fundament for den nye samfunnsdelen av kommunenplanen. Det jobbes videre med en egen visjon for arbeidet.