- Bare siste kvartall er veksten er 4,1 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.  Det er gledelig å se økningen, men potensialet er jo enda  større.  Folk bør få øynene opp for hvilket rimelig og godt alternativ buss er. For oss handler det om å utvikle stadig med attraktive tilbud, sier markedssjef i Agder Kollektivtrafikk, Terje Mathisen.

I siste kvartal i fjor fraktet bussene i Vennesla rett rundt 200.000 passasjerer.

Cirka 3125 bussreiser registreres på bussrute 30,31 (bussene til og fra byen)  og 34 (lokalbussen) hver eneste arbeidsdag (skoleskyss kommer i tillegg). Grovt regnet betyr det at rundt 1000 pendlere tar buss. Bare utpendlingen fra Vennesla er på 3.200 personer. Skulle disse 1000 plutselig tatt bil, kunne det fort blitt kø på fv 405.

Billig månedskort

For tiden koster et månedskort for én voksen 770 kroner. Da kan du ta så mye buss du vil og det er fritt hvem i husstanden som bruker kortet.  Hvis du summerer bilhold, bompenger, drivstoff og parkering, er bussen et svært godt alternativ til bil.

De kommende årene skal Vennesla og nabokommunene redusere klimautslippene med minst 40 prosent. At flere velger kollektive transportløsninger er viktig. Men da må det satses på buss.

Ordfører Nils Olav Larsen og kommunalsjef Vidar H. Homme har de siste månedene hatt flere møter med Agder Kollektivtrafikk og nå skjer det ting.

Penderbuss fra Hægeland fra 13. januar

Fra mandag 13. januar opprettes pendlerrute mellom Kile i Hægeland og Vennesla sentrum.

Da omgjøres skolebussen fra Kile til Vennesla til pendlerbuss. Det åpnes for av- og påstigning for alle passasjertyper, ikke bare skoleelever, underveis. Den vil også begynne å gå innom Vennesla sentrum.

 • Bussen går fra Kile 07.20 hver skoledag og er i Vennesla sentrum ca. 08.05.
 • Retur fra Venneslahallen klokka 15.40 og fra sentrum to, tre minutter senere. Onsdager går den klokka 14.00.

- Ved å endre litt slik at skolebussen blir vanlig rutebuss, mener vi at vi har skapt et godt nytt pendlertilbud for folk i Hægeland og Øvrebø som jobber i Vennesla , sier Mathisen i AKT.

Bussen mellom Hægeland og Vennesla vil ikke gå når skolene har fri.

Lokalrute 34 utvider

Fra 6. januar kjører ikke lokalbussen lenger til Heisel og Lindekleiv. Der var svært liten trafikk. Lokalbussen får én ekstra avgang til og fra Heptekjerr og Lomtjønn. Samtidig begynner den å kjøre Eikelandsdalen.

De store regionrutebussene hadde problemer i Eikelandsdalen. Dette skapte forsinkelser. Nå vil rute 31 går fra Samkom som før, mens rute 30 vil gå fra Grovane. AKT forventer bedre regularitet.

Lokalbussen skal korrespondere med bussen til Kristiansand i Vennesla sentrum og på Vikeland, slik at pendlere lett kan komme seg til og fra.

Her er lokalrutene morgen:

 • Fra Heptekjerr: Klokka 06,37, kl. 07.07, klokka, 08,07 og 12,37
 • Fra Lomtjønn: Klokka  06,21, kl. 06.51, kl. 07.51 og klokka 12.21
 • Fra Eikelandsdalen: Klokka 06.27, kl. 06.57, kl. 07.27, kl. 0827 og 12.57.

Her er lokalrutene ettermiddag:

 • Heptekjerr går fra sentrum klokka: 12.30 og deretter hver time til klokka 17.30.
 • Lomtjønn går fra sentrum klokka 12.15 og deretter hver time fram til klokka 17.15
 • Eikelandsdalen fra sentrum klokka 12.46 og deretter hver time til klokka 17.46. I tillegg en avgang klokka 16.16.

Målet er Smååsane fra august

Fra Vennesla kommunes side er bedre lokalbusstilbud en klar målsetting. I forbindelse med arbeidet med Grønn Urban Bygd og nye planer for klimasatsing er bedre kollektivtilbud internt i kommunen viktig å få på plass.

Agder Kollektivtrafikk greide ikke å få på plass lokalbuss fra Smååsane nå i januar. Men nå er målet å få på plass slik forbindelse fra august. Dette krever også noen infrastruktur-tiltak i området. Ruteplan blir klar senere.

Pendlertilbudet med detaljerte rutetider

Morgen og kveld er det nå et godt tilbud for pendlere i Vennesla til og fra Kvadraturen i Kristiansand. Fra Vennesla sentrum går 18 avganger til Kristiansand fra klokka kvart på seks om morgenen og til klokka halv ni – seks avganger om Mosby og 12 avganger på mye raskere Sødalsiden.

 • Rute 31 om Sødalsiden har avgang til byen fra sentrum klokka 05.58, 06.28, 06.43, 06.58, 07.08, 07.18, 07.28, 07.38, 07,.48, 07.58, 08.13 og 08.28.
 • Rute 30 om Mosby har avgang fra sentrum til byen om morgenen klokka 05.43, 06.13, 06.43, 07.13, 07.43 og 08.13.

Fra Hægeland og Skarpengland går det buss hver halve time til Kristiansand om morgenen.

 • Fra Hægeland klokka 05.55, 06.25, 07.00, 07.30, 08.05, 09.25 og deretter hver andre time.
 • Fra Skarpengland klokka 06.05, 06.35, 07.10, 07.40 og 08.15, 09.35 og deretter hver andre time.

Se www.akt.no for nærmere info om hele rutetilbudet.