Det er tidligere park- og idrettssjef, nå rådgiver, Jürgen Orf som har prosjektansvar for utvidelsen, slik han har hatt for de andre utvidelsene.

- Vi bygger ut et område på noe over tre dekar. 2600 kvadratmeter blir gravområde, cirka 300 kvadrat blir internveger og så blir det også noen hundre kvadrat til beplantning og til et nytt driftsområde. Vi skal også ha opp et nytt lagerbygg, forteller han.

hægelangkirkegård 1

Krevende grunnforhold

Hele jobben skal være ferdig til oktober. Det er et omfattende prosjekt, siden arealene ved kirkegården i Hægeland har mye fjell. Det sprenges vekk fjell og legges på ny masse som passer til kirkegård. Det legges to meter masse over drenering. Prosjektet er kostnadsberegnet til noe over tre millioner kroner.

- Disse grunnforholdene er helt spesielle for kirkegården på Hægeland. Det er derfor vi kun tilbyr enkeltgraver her. Vi kan ikke, som i Vennesla, grave dobbel dybde og ha flere i samme grav. Når vi utvider, blir det lettere å feste grav på forhånd. Det er ganske mange som ønsker å sikre at ektepar blir liggende ved siden av hverandre, forteller Orf.

Når den nye kirkegården står ferdig, skal Hægeland ha dekket sitt behov for gravplasser i minst 30 år framover. Den nye kirkegården får plass til 230 kistegraver, 70 urnegraver og ti barnegraver.

Gravplassen vil i oktober blir vigslet i en egen seremoni. Det vil skje i samarbeid med sognepresten, trolig i etterkant av en gudstjeneste.

- Blir det eget område med livssynsnøytrale graver?

- Nei, det har vi hverken her eller andre steder i Vennesla. Behovet er foreløpig lite, og vi ønsker ikke å lage et område hvor det ligger noen få graver for seg selv.  Vi har derfor et tilbud om å av-vigsle enkeltgraver når noen har ønske om å ligge i ikke-vigslet jord, forklarer Orf.