Samkom og Hunsfoss skoler skal som kjent legges ned fra skoleåret 2022/2023, og kommunalsjef for oppvekst og rektorene ble enige om at oppstart av nye klasser høsten 2021/2022 ved disse skolene derfor ikke er hensiktsmessig.

Torsdag vedtok så levekårsutvalget å utsette denne avgjørelsen til foreldre og involerte parter har fått bedre mulighet til å involvere seg. 

Fredag 15. januar november er det kunngjøringsannonse om innmelding av førsteklassinger for neste skoleår  i Vennesla Tidende.

I de kommende dagene vil foreldre/foresatte til førsteklassinger få digitalt brev eller brev i posten om hvilken skole deres barn meldes inn til høsten. Innen 8. februar må foreldre svare kommunen på om de takker ja eller nei til kommunal skoleplass.

Nå er altså fordelingen utsatt i påvente av nye vurderinger. Men administrasjonens forslag kan likevel informeres om. Tanken var at de åtte førsteklassingene som etter gammel struktur ville begynt på Samkom, begynner alle sammen ved Vennesla skole til høsten.

For de 22 førsteklassingene som skulle ha begynt på Hunsfoss, har rektorene i samarbeid foreslått denne løsningen.

  • 17 elever som bor i områder Graslia, Lomtjønn, Moskedalen får Vennesla skole som skolested. (Neste år er det ikke elever fra området Tvangsdalen og Nordli, men de områdene tenkes også lagt under Vennesla skole.
  • Fem elever fra resten av Hunsfoss gamle nedslagsfelt, skal til Moseidmoen skole.

I tillegg er det sju elever i Hunsfoss gamle nedslagsfelt som vil gå til Kvarstein, men disse har allerede søsken som går på Kvarstein og ville uansett skolestruktur blitt elever der.

Oppvekstsjef Steinar Harbo sa at han var glad for at avklaringen rundt førsteklasse allerede er gjort. Han sier at dette skaper forutsigbarhet både for foreldre, barn og ansatte. 

- Nå følger vi selvsagt opp politikernes ønske om å avvente situasjonen. Vi kommer tilbake med informasjon når vi har en endelig konklusjon, sier han.

Foreldre som lurer på noe, kan henvende seg til "sin" skole.