- Vi har valgt å avlyse åpningsfesten vi skulle hatt 10. mars fordi vi det er mildvær og mangel på snø. Kunstsnø må vi dessverre vente noe med, sier styreleder Eivind Drivenes i Sandripheia Fritidspark.

Bilde av Leif Sakariassen og Eivind Drivenes
Flotte løyper på Sandrip en kveld i januar.

Lekkasje

Det er selskapet Sufag Norge som bygger det topp moderne og datastyrte snøproduksjonsanlegget på Sandrip. De får mye utstyr og deler fra sitt morselskap Sufag Frankrike. Dette selskapet har ikke greid å levere alle styringsventilene i tide. De siste 34 ventilene kommer først i mars.

Det er også utfordringer med en større vannlekkasje i rørnettet og noen mindre lekkasjer i lufttrykkanlegget som ligger langs skiløypene. Lekkasjen er lokalisert og det må graves opp et mindre område for å skifte en kopling.

- Vi ønsket ikke å grave i området mens det var flotte snøforhold, siden vi likevel måtte vente på deler.  Derfor blir det ikke kunstsnø i anlegget i vår. Vi skal rette opp feilene når sesongen er over, sier prosjektleder Leif Sakariassen.

Styreleder Terje Andersen i Sufag Norge beklager feilene som er skjedd, men han minner om at det er lagt flere kilometer med vannrør langs den tre kilometer lange, nye skiløypa.

Nettet med vannrør har nesten 1000 forskjellige skjøter og koplinger. Luftrørene som brukes til trykk har over 650 koplinger og skjøter. Det er altså noen få av disse koplingene som det er blitt noe feil ved.

- Vi mistet to av våre lokale prosjektledere som skulle gjort mottakskontroll på utstyret og fulgt fremdriften. Det skapte en del trøbbel for oss. Vi har lært mye om slike prosjekter på Sandrip og vet i fremtiden hvordan dette skal håndteres, sier Andersen.

Det er første gang Sufag Norge har gjennomført et prosjekt som på Sandrip.

Noe dyrere

I løpet av sommeren blir asfaltering av løypenettet på tre kilometer.

- Vi legger opp til en større åpning med rulleski i august/september. Til høsten skal snøkanonanlegget virke perfekt – og vi skal ha løypene klare tidlig. Alle som har vært på Sandrip i vinter skryter enormt av de nye løypene, sier styreleder Drivenes.

Prosjektet til nesten 38 millioner kroner blir noe dyrere enn beregnet. Dette skyldes hovedsakelig at flere myrområder var dypere enn forutsatt på forhånd. Det er brukt over én million kroner på ekstra masseutskiftning. I tillegg kommer en rekke mindre ting som samlet gir et merforbruk på rundt to millioner kroner. 

Fakta om Sandripheia Fritidspark

Sandripheia Fritidspark ligger i Vennesla kommune og er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner. Fritidsparken tilrettelegger for aktivitet, friluftsliv og idrett for allmennheten året rundt og anlegget er tilgjenglig for alle. I Fritidsparken i Sandrip finner du:

  • Lysløyper
  • Rulleskiløyper
  • Hoppbakker
  • Skilek-område
  • Helg-åpen varmestue med salg av bl a. vafler, kaffe og brus 
  • Gode friluftsopplevelser