Har du fått med deg at vi har laget en frivillighetsmelding? For at denne skal bli så bra som overhodet mulig, trenger vi din hjelp. Etter lag og foreningers ønske, har vi utsatt høringsfristen frem til 1.desember.

Vi vil også presentere meldingen for alle frivillige i Kulturhuset onsdag 17.november kl. 19. 

Innmeldte høringsinnspill vil bli tatt med i betraktningen før endelig politisk behandling.

Innspill sendes via e-post til post@vennesla.kommune.no eller per post til Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla. 

Merk dokumentet: Høring- Frivillighetsmelding, saksnr: 19/00814

Frivillighetsmeldingen

Høringsbrev

Bli med då vel!