Vennesla kommune ønsker å være en demensvennlig kommune der personer med demens blir integrert i felleskapet. Vi ønsker derfor å bedre aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med kognitiv svikt eller demens.

Frivillig sektor kan bidra til å skape et aktivt og meningsfylt liv for personer med demens.   Lag og foreninger i Vennesla kommune oppfordres derfor til å søke om tilskudd til aktiviteter for hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demens.  

Søknadspotten er på kr. 120 000 pr år. Det kan søkes om tilskudd til sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter, tiltak eller arrangementer.

  • Søkere må representere lag eller forening i Vennesla kommune
  • Aktivitet/tiltak/arrangementet må gjennomføres innen 12. mnd.
  • Kort beskrivelse med et enkelt budsjett

NB! Det er behov for «måltidsvenner» i omsorgsboliger. Hvis foreningen din er interessert i å bidra inn på denne måten, kan det opplyses om i søknaden. 

Søknaden sendes ved å benytte søknadsskjema under. 

Vedlegg: Retningslinjer for tilskudd