• Før du igangsetter arbeid på vann- og avløpsanlegg må du søke om tillatelse/godkjenning fra kommunen. Dette gjelder uansett om anleggene er private eller offentlige.
  • Du må få en fagkyndig, godkjent rørlegger eller entreprenør til å sende søknaden.
  • Søknaden sendes til kommunen via Entreprenørportalen.

Gemini Privat

Vennesla kommune bruker datasystemet Gemini Privat. Entreprenørportalen er en del av dette. Gemini Privat er en løsning som både kommunen og entreprenørene er koblet opp via – og slik kan vi på en mye bedre måter holde oversikt og dokumentere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Registrering

Hvis du som fagkyndig, godkjent rørlegger eller entreprenør ikke allerede er bruker av Entreprenørportalen, kan du følge linken under for registrering. Etter at vi har godkjent foretaket ditt, vil du få tilsendt en egen link for innlogging i løsningen.

Dersom du allerede har en bruker, kan du be om tilgang til Vennesla kommune inne i portalen.

Registrering av foretak i Entreprenørportalen

Oppstår problemer med innlogging eller andre spørsmål om Entreprenørportalen, ta kontakt med Nina på sotnin@vennesla.kommune.no