- Kommer viruset til Vennesla, skal det komme for å dø ut! Det har vært målet og det ser ut som vi igjen har greid å oppnå dette. Smitten er isolert, viruset dør igjen ut og vi har en ganske god situasjon nå! Mange har bidratt svært positivt siste uke, ikke minst innbyggerne selv.

Det sa en fornøyd og glad kommuneoverlege Per Kjetil Dalane på kriseledelsens møte fredag 16. april.

Ordfører Nils Olav Larsen repliserte med takk. Ordføreren sa at både kommuneledelsen og innbyggerne blir trygge når vi har en kommuneoverlege, et smittesporingsteam og berørte enheter som så til de grader tar ansvar og setter inn riktige tiltak og beholder roen, selv når et stort utbrudd rammer. Samtidig roser han innbyggerne for å ta stort ansvar og være flinke til å følge opp. Dette samspillet er nøkkelen!

Smittesituasjonen

Vennesla har i øyeblikket (fredag 16. april) høyest smittenivå på Agder med 107 pr. 100.000 innbyggere. Kristiansand har 78 og 59. Likevel ansees situasjonen som god og under stor kontroll.

Smitteutbruddet med 16 smittede så langt i april, er slått tilbake. Alle de smittede har kjent smitteveg og det er satt så mange i karantene at vi høyst sannsynlig ikke har smitte på ukjente veger fra dette utbruddet  

Etter karantene ved Vennesla ungdomsskole, er det kun påvist en sekundærsmitte. Fredag morgen kom resultatene av testene etter karantene ved Klokkerstua barnehage. Ingen flere barn er smittet.

I øyeblikket er 110 innbyggere i karantene og 14 i isolasjon.  Mange skal de kommende dagene ut av karantene.

Det vi kan lære av det siste utbruddet er at britisk mutert virus smitter fort. Det gikk svært fort fra én i en husstand var smittet, til hele husstanden var rammet.

Nøkkelen framover er smittevern og testing. Når samfunnet åpner mer, må den enkelte svare med å følge smittevernrådene enda bedre og teste seg enda tidligere ved mistanke om smitte. Da legger vi grunnlaget for at vi kan åpne enda mer.

Smittevernråd:

 • Holde minst en meter avstand, helst to. Da er du sikker på å unngå nærkontakt.
 • Bruk munnbind i situasjoner der avstand er vanskelig. For eksempel når du er ute og handler.
 • Sikre god håndhygiene
 • Unngå dråpesmitte. Host i albuen
 • Teste seg ved minste mistanke om smitte.

Mer info finner du på helsenorge.no

Åpning svømmehall, kino med mere

Vennesla kommune følger nasjonale regler og råd. De lokale reglene og forskriftene er opphevet.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Svømmehallen åpner lørdag 17. april klokka 11.00, også for kunder utenfor kommunen. Det er selvsagt fortsatt strenge smittevernrutiner.
 • Kinoen åpner søndag 25 april.
 • Det kan også skje arrangementer i Samfunnshuset og andre steder i i tråd med nasjonale begrensninger. Dette betyr at Musikkpaviljongen 22 april og Bernhoft.-konserter 15. mai blir arrangert. Se ellers Kultirhusets hjemmeside.
 • Treningssenterne kan drive som normalt, og også ta i mot kunder fra andre kommuner.

Alt må skje innenfor gjeldende smittevernregler. Det er utarbeidet en rekke bransjeveiledere. De finner du HER.

Egetansvar viktig - sentrale informasjonssider

Kommunen gir ikke tillatelse eller avslag i forhold til nasjonale råd og regler. Det er dere arrangører og innbyggere selv som må sette dere inn i regelverket og tolke – og ta ansvar. Det har vært en kraftig økning i antall henvendelser, og vi ønsker selvsagt å bistå og hjelpe når noen lurer. Men svært mye av det som spørres om, kan dere finne ut selv ved å lese for eksempel her.

Vennesla kommune koronainfo

Vennesla kommune vaksineinfo

Helsenorge.no

Fhi.no

Regjeringen - koronasiotuasjonen

Gjeldende råd og regler fra 16. april

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Kommunal drift

Skoler og barnehager er nå på gult nivå.

Enhet for livsmestring har hatt store begrensninger i sin aktivitet og har redusert antall fysiske møter med brukere betydelig. Nå kan situasjonen normaliseres. Digitale løsninger vil likevel bli brukt mer enn før.  Ved fysiske møter gjelder vanlige smittevernråd om avstand på minst en meter og gjerne munnbind i risikosituasjoner.

Ved omsorgsinstitusjonene skal det fortsatt brukes munnbind under stell og med nærkontakt. Det trenger ikke brukes munnbind i større utstrekning.