Flere store norske virksomheter har det siste døgnet har vært utsatt for tjenestenektangrep. Dette har ført til at viktige nettsider og nettbaserte tjenester oppleves utilgjengelige, informerer Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Berørt er blant annet Bank-ID og sentrale autentiseringstjenester som ID-Porten og Altinn.

Angrepet kan derfor også komme til å berøre tjenester og pålogging til tjenester i vår kommune og andre kommuner.

Det er nettsidene som er berørt. Selve innloggingstjenestene er ikke nede. Du vil likevel kunne oppleve ustabilitet og problemer med innlogging. Dette fordi operatørene selv setter inn sikkerhetstiltak med begrenset antall pålogginger og antall brukere med mere for å unngå overbelastning på servere.

Vennesla kommune er en del av it-systemene til IKT Agder. IKT Agder har stort fokus på sikkerhetshendelser. Vi har bedt alle ansatte være observante og årvåkne om unormale hendelser. Ansatte melder internt hvis de oppdager noe unormalt. Som ekstern bruker skal du oppføre deg helt normalt. 

Angrep av denne type kan skape usikkerhet og til og med frykt. Da er det som alltid viktig at fornuften tar over for følelsene. Norsk sikkerhetsmyndighet melder at det har vært flere liknende angrep i mange land den siste tiden. Ingen har fått varige konsekvenser og situasjonen har ganske raskt normalisert seg. Norge har fremragende fagmilhøer til å møte angrep som dette.

Det som tilsynelatende framstår som en pro-russisk hackergruppe virker å stå bak nett-angrepene mot Norge, informerer nasjonale myndigheter.