Agder Kollektivtrafikk har ansvar for ordinær busstransport, men også skoleskyssen for videregående skole og grunnskolene i Agder.  Selskapet har sendt ut følgende råd til befolkningen i regionen i forbindelse med innstramningene som nå skjer rundt smittevern:

Spesielle reiseråd de kommende ukene

• Unngå bruk av kollektivtransport om du kan

• Skoleelever oppfordres til å gå, sykle eller å bli kjørt til skole

• Elever fra videregående skoler kan sitte sammen med elever fra samme husstand

• Elever på ungdomsskoler kan sitte sammen med samme kohort og husstand

• Elever fra 1. – 7. klasse kan sitte skulder ved skulder

Generelle reiseråd:

• Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt

• Vent på neste avgang dersom det er trengsel om bord på bussen

• Bruk AKTs kapasitetsindikator for å sjekke ledig plass på din buss

• Unngå bruk av ståplasser

• Vask og sprit hendene jevnlig

• Host/nys i papir eller i albuekroken

Agder Kollektivtrafikks reiseråd er utarbeidet i samråd med lokale helsemyndigheter og Agder fylkeskommune.