Like før kommunestyret torsdag, samlet samtlige gruppeledere foran skulpturen som Vest-Agder fylkeskommune gav Vennesla. Kravet er klart: På Fellesnemnda for nye Agder sitt møte 24. juni forventes det at fylkespolitikerne setter i gang prosessen med å opprette byggfag i Vennesla.

Fylkesadministrasjonen har ikke lagt inn byggfag i sin innstilling, selv om fylkespolitikerne i Vest-Agder har bedt om dette. Vennesla er avhengig av at fylkespolitikerne selv fremmer forslag og får slik utredning vedtatt.

- Noe annet enn ja til utredning blir ikke forstått. Jeg forventer at Agder Ap følger opp denne saken, sier varaordfører og gruppeleder Berit Kittelsen (Ap).

Det samme sier de andre gruppelederne om sine partier. Byggfag er et krav.

Politikerne minner om at Vennesla er ei håndverkerbygd, og at det i øyeblikket er stor vekst i bygda. Da er det avgjørende viktig med et godt lokalt utdanningstilbud som kan serve både ungdommen og næringslivet. Byggfag er kraftig etterlyst  også av næringslivet, som sliter med å skaffe nok lærlinger.

- Nei til byggfag i Vennesla er et hån mot intensjonene i hele fylkets utdanningspolitikk. Byggfag vil styrke Vennesla videregående, styrke næringsliv, sikre rekruttering av fagfolk og sikre økt gjennomføring av videregående utdanning, sier ordfører Nils Olav Larsen (KrF).

Fylkesadministrasjonen selv skriver dette om videregående utdanning:

«Ved å bidra til at våre elever får mulighet til å ta utdanning som gjør at de kvalifiserer seg til et arbeid som næringslivet og samfunnet trenger, bidrar tilbudsstrukturen til å nå både høyere gjennomføring, livsmestring og levekår. Brede nok tilbud i nærområdet slik at elevene kan fullføre sin utdanning, høy kvalitet på opplæringen slik at elevene blir kvalifisert for arbeidslivet og god karriereveiledning og tilbudsstruktur som er godt tilpasset er noen av faktorene som skal bidra til dette. Forslaget til tilbudsstruktur legger til rette for dette».

Hvis dette skal være troverdig, må byggfag opprettes ved Vennesla videregående skole, mener Vennesla-politikerne.

Vennesla videregående skole kan dokumentere en kostnadseffektiv løsning. Det nesten eneste som må bygges, er verkstedlokaler. Alt av undervisningsrom og kontorer er allerede på plass. Det handler om å utnytte kapasiteten som skolen er bygd for i en ny tid, til beste for ungdommen som skal skape framtida

Her er noen flere argumenter:

  • Fram mot 2030 øker elevtallet i Kristiansandregionen med 750 elever.
  • I Vennesla-området blir det 170 flere elever.
  • 14,9 prosent av Venneslas yrkesaktive innbyggere jobber innenfor bygg- og anlegg. Vi har en ekstremt stor andel snekker og byggefirmaer – og de sliter med rekruttering og å få lærlinger nok.  
  • Vennesla er den eneste av de 10 største kommunene på Agder som ikke har tilbud om utdanning innen byggfag. Elevene må til Kristiansand eller Setesdal.
  •  Årlig går over en klasse med byggfagelever i Kristiansand.
  • I år søkte 44 elever om byggfag i andre kommuner.
  • Fylkeskommunen må ta ansvar for å utvikle Vennesla videregående skole – den viktigste etablering i Vennesla siden Hunsfos.