- Smitten er på retur. Den nasjonale dugnaden virker igjen, men nå må vi sikre at våre yngste innbyggere ikke betaler en for stor pris. For de unge er sosial aktivitet enda viktigere enn for oss eldre, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Derfor oppfordrer han alle til å følge smittevernrådene så godt de kan – og glede seg over at vi sammen kan skape litt lettere kår for den unge generasjonen – uten at smitten skal øke. Larsen sier vi fortsatt har en stor dugnad foran oss.

LOKALE ENDRINGER:

Regjeringen la fram nye nasjonale retningslinjer i Stortinget mandag. Kriseledelsen i Vennesla samlet seg klokka 15.30 for å vurdere situasjonen, og møtet endte med følgende beslutninger om å lette forholdene for barn og unge i Vennesla:

 • Ungdomsskolene går fra rød til gult nivå (noe mer normal drift) fra og med onsdag.
 • Vennesla voksenopplæring går tilbake til gult nivå fra onsdag
 • Kulturhuset og biblioteket innfører normale åpningstider igjen – i praksis vil det si lenger åpent om ettermiddagen.
 • Kinoforestillingene er i gang igjen fra fredag.
 • Kulturskolen kan starte opp.
 • Ungdomsklubben Moonlight kan gå tilbake til mer normal drift.
 • I helse og omsorg har det vært redusert besøkstjeneste de siste ukene. For alle brukere under 20 år går man tilbake til mer normal drift. Ingen er helt like, så dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i de ulike enhetene.
 • Vi fortsetter med forebyggende munnbind på institusjonene, boligene og hjemmetjenesten inntil videre.
 • Det er planlagt noen arrangementer for barn og unge. Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i samråd med kommuneoverlegen.

DE NYE NASJONALE RÅDENE OG REGLENE:

Under følger de nye nasjonale rådene og reglene. For mange er nok noe av det viktigste at vi igjen kan besøke hverandre, om enn i begrenset grad.

Barnehager og skoler

 • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler. (Nytt).

ANBEFALINGER HELE LANDET:

Sosial kontakt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser:

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

REGLER HELE LANDET:

Private sammenkomster og arrangement

 • De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:
 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4.