Om prosjektet
Ferske bilførere 18-24 år kan kostnadsfritt bli med. Det er begrenset antall plasser og første mann til mølla. Vi har 15 plasser fra Søgne, Songdalen og Vennesla på prosjektet. Vi har allerede 3 deltakere fra Vennesla og 2 fra Søgne.

Nullvisjonens ungdomsprosjekt er bygget opp som en læringsprosess over noe tid. I løpet av prosjektperioden skal deltakerne møte på  4 obligatoriske ettermiddagssamlinger, inkludert 18pluss-kurs.  Samlingene varer ca. 2 timer. 18pluss kurset varer ca. 4,5 timer og inkluderer både glattkjøring med instruktør, opptreden på skadested og opplevelser i et multimedia-hus («Trafoen»). Har du allerede deltatt på 18pluss-kurset tidligere trenger du ikke delta på nytt. – Gi beskjed!

På samlingene får deltakerne informasjon om blant annet fart, bilbelte, menneskets tåleevne, ruspåvirket kjøring, konsekvenser m.m. Vi får også besøk av personer som har vært involvert i en trafikkulykke, eller mistet sine kjære. Vi trekker også inn politiet og andre eksperter innen trafikksikkerhet. Målet vårt er at du skal sitte igjen med økt kunnskap og positive holdninger til trafikksikkerhet

Påmelding
Kurset er gratis. Les mer om prosjektet og påmelding:

Trykk her

Oppstart
Tirsdag 8. mai 2018

Premiering
Etter å ha deltatt og bestått prosjektet belønnes ungdommene med en premie:

Enten: Opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter inkl. transport og overnatting. Banekjøring med BMW 325 med noen av landets dyktigste instruktører.

Eller: Reparasjon på egen bil for inntil kr. 5.000,- (Sikkerhetsreparasjoner)

Kjør forsiktig – det er noen som er glad i deg!