Flyktninger fra Ukraina gis kollektiv beskyttelse i Norge. Det betyr at de kort etter ankomst til landet skal bosettes i en kommune og inn i skole, utdanning eller arbeid.

I Vennesla er det NAV Midt-Agder som koordinerer Ukraina-prosjektet. Det jobbes nå tett sammen med flyktningekoordinator i kommunen, beredskapskoordinator, oppvekst, voksenopplæring og kommunehelsetjenesten, boligrådgiver og teknisk personell.

Vi er beredt til å motta flyktninger i alle aldersgrupper og med mange ulike behov, men dette setter det kommunale tjenesteapparatet på prøve. Derfor jobbes det nå intenst med forberedelser og avklaringer.

En hovedoppgave i starten er å sikre nok boliger, samt å forsikre oss om at de kommunale tjenestene har de ressursene som trengs til å møte de nye oppgavene som kommer. Særlig innen barnehage, skole og de ulike omsorgs- og helsetjenestene vil det komme økte behov. Det jobbes allerede konkret med en ekstra voksenklasse i norsk ved Voksenopplæringen.

Her er viktige nettsider og kontakter:

Prosjektleder for Ukraina i Vennesla er Eirik Haanes fra NAV.

Han kan kontaktes på eirik.haanes@nav.no eller mobil 959 88 346