- Et fantastisk initiativ, sier kommunalsjef Ragnhild Bendiksen som har oppfordret alle enhetene i helse- og omsorg om å få tak en eller flere plakater. De koster noen hundrelapper hver seg.

Det er Helga Hodnemyr og turstigruppa som står bak ideen. Allerede henger det 14 aluminiumplakater på veggene inne på den nye Moseidhytta. På plakatene er et gammelt bilde (eller nyere)  og en tekst. Men det er også opptil tre QR-koder. Setter du mobilen bort til dem, kan du velge om du vil få en tekst, en lydfil hvor teksten leses opp eller mer informasjon.

For eldre som ikke kan komme seg ut, vil opplesningen og lydfilen kunne oppleves veldig fint.

«Komp» er jo blitt en populær innretning i mange eldres hjem. Det er en liten tv som mottar bilder fra venner og kjente slik at den eldre, eller personer med funksjonsnedsettelser, kan få inn opplevelser og følge med. Plakatene som Turstigruppa har laget, er en slags Komp med lokalhistorie.

Til nå er det laget plakater fra en rekke områder i Vennesla. De fleste har lydfil inkludert. Du finner informasjon og plakater fra både Kvarsteinheia, Vikelandsheia, Venneslaheia, Moseidheia, Ravnåsheia, gamle løer i Vennesla, ulike husmannsplasser, Rågeheia, Snøyrheia, Lolandsheia, Drivenesheia og flere andre områder i Øvrebø og Hægeland.