• Sandripheia Fritidspark i Øvrebø er turområde, skileikområde og skiskytterstadion for hele regionen og driftes av Midt-Agder Friluftsråd. Her kan du møte tusenvis en fin søndag vinterstid.
  • Tømmerrenna og Kringsjåområdet på Grovane i Vennesla er en av de aller mest besøkte turområdene. er du heldig kommer damptoget til Setesdalsbanen forbi mens du går.
  • Sykkelrute 3 er nasjonal, og går helt fra kysten til Haukeligrend. Du finner nesten ikke finere område ¨å sykle enn langs Kilefjorden i Hægeland. 
  • Strandstien langs Venneslafjorden. (går på begge sider av fjorden)

Turer i Vennesla

er en fantastisk oversikt over alle turene du kan ta i Vennesla kommune, utarbeidet av turstigruppa og Visit Vennesla.

Skiløypene

er en fint nettsted som gir oversikt over løype og føreforhold i Vennesla og regionen rundt.

 

Enhet for park og teknisk har ansvar for løypenettet, men samarbeider tett med frivillige. det er opprettet en egen løypekomité som jobber med skiløypene og en egen turstigruppe som jobber med skilting og vedlikehold av turstiene.

Leder for løypekomiteen er Rune Djupesland (982 99 739), leder for turstigruppa er Jon Terje Ruenes (900 95 757)