Hva er en trygghetsalarm?

Bor du alene og har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner kan du søke om trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen er på størrelse med et armbåndsur som du bærer på deg i hjemmet. Alarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdøra til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.

Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem. 

Hvem kan få tilbudet?

  • Du har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir deg behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • Du bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • Du er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Hva koster trygghetsarm?

For 2023 koster leie av trygghetsalarm 326 kroner per måned

Slik søker du 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Lenke til digitalt skjema (hvis vi får det på plass) eller utskriftsvennlig skjema: Helse+og+omsorgstjenester,søknad (3).pdf

Papirskjema sendes:
Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet
Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla

Kontakt oss:

Koordinerende og helsefremmende enhet
e-post: post@vennesla.kommune.no

Telefon saksbehandler hjemmetjenester:
Tel: 476 82293
Tel: 959 88347