Stein Erik Larsen med der grunnvannet fra Drivenesøya luftes i vannbehandlingsanlegget ved Storevollhei.
Stein Erik Larsen med der grunnvannet fra Drivenesøya luftes i vannbehandlingsanlegget ved Storevollhei.

En kommunes viktigste oppgave er å trygge innbyggerne, og da er sikker vannforsyning noe av det aller mest sentrale og grunnleggende.

Vennesla kommune har særdeles god kvalitet på drikkevannet fra grunnvannsbrønnene på Drivensøya. Alt vannet kommer ferdig sandfiltrert ut i kranene.

- Derfor har vi ikke trengt eget UV-anlegg for å fjerne bakterier. Nå installerer vi slikt anlegg likevel. Det har flere store fordeler, forteller enhetsleder Arne Vatne.

Den viktigste er tryggheten. Nå vil vi tåle flom i Otra mye bedre. Selv om forurenset vann renner inn i brønnene, vil UV-anlegget sørge for rent vann ut til abonnentene.

Arne Vatne med det nye store aggregatet
Arne Vatne med det nye store aggregatet

UV-anlegg

- UV-anlegget tar de aller fleste bakterier. Det skal være på plass rundt nyttår. Nå må vi klore en del fram til dette tidspunktet. Det skjer fordi vi må koble til og fra rør og bygge nye rørgater inne i vannbehandlingsanlegget, forteller driftsoperatør Stein Erik Larsen.

Det er Tratec Norcon som utvikler de tekniske løsningene og styringssystemene. HSH Entreprenør fikser byggmessige detaljer og selskapet Aqwa leverer UV og sveiser rør.

Det nye anlegget vil stå ferdig i jula og settes i drift rett rundt nyttår.

 

Strømforsyningen

I tillegg til UV-anlegg investeres det rundt en halv million kroner i et stort aggregat. Det betyr at vannforsyningen i Vennesla blir mye sikrere ved strømbrudd.

- Strømbrudd betyr trykkfall og nå har vi vann i høydebassengene i cirka 12 timer når strømmen går. Med aggregatet er det problemet løst. Vi skal etter hvert også kjøpe aggregat til pumpene på Drivenesøya slik at vi kan drive hele vannverket helt uavhengig av strøm ved kriser, forteller Vatne.

Investeringen nå beløper seg til noe over to millioner kroner.

- Vi har et av landets beste drikkevann fra Drivenesøya, sier Arne Vatne.