- Jeg har vært støttekontakt for 10,12 ungdommer og voksne i over 20 år. Det er en flott oppgave som gir mye. Den en fleksibel, allsidig og du bygger sterke relasjoner, sier støttekontakt Tommy Bernard Nilsen.

Han står i Vennesla sentrum sammen med Veronica Wennerberg. Hun jobber i Enhet for livsmestring i Vennesla kommune og er konsulent for kommunens støttekontakter.

I øyeblikket er rundt 80 kontakter i sving i Vennesla. De har kontakt med rundt 80 innbyggere over 18 år.

Trenger flere

- Akkurat nå trenger vi åtte, ti ekstra. Vi trenger hovedsakelig voksne menn. Jeg håper mange er interessert i dette. Det er bare å ta kontakt, sier hun.

Veronica Wennerberg nås på telefon 982 93 727 eller veronica.wennerberg@vennesla.kommune.no

Støttekontakt er en oppgave der du møter et menneske og bidrar med hjelp og støtte. Ofte handler det om å ta en prat, ta med vedkommende ut på opplevelser og så videre. Kort sagt være med å hjelpe personen til å ta del i samfunnet og få et mer aktivt og sosialt liv.

Tre timer i uka

I snitt arbeider en støttekontakt tre timer i uka og treffer sin kontaktperson én gang i uka. Men det går an å samle opp. Noen treffes en gang i måneden og drar på tur sammen. Alt kommer an på den man er støttekontakt for.

- Det er en stor glede å jobbe som støttekontakt. Man får lov å bety mye for et annet menneske og man får lov til å bli kjent og bygge relasjon. Jeg oppfordrer alle til å bruke litt fritid på en slik tjeneste, sier Tommy.

Støttekontakt kan i utgangspunktet alle bli. Kravene er plettfri vandel og stort engasjement for sine medmennesker.

For mer informasjon

Veronica Wennerberg – 982 93 727