Mens Nakstad melder positive nyheter på TV og Norge åpner opp, er situasjonen dessverre stikk motsatt på Agder og i Vennesla. Vi har sterkt stigende smittetrend. Siste døgn har Vennesla hatt 11 smittetilfeller – det tøffeste døgnet til nå under hele pandemien!

- Av alle smittetilfeller vi har hatt de siste 13 månedene, er rundt ti prosent kommet det siste døgnet. Det understreker alvoret. Vi føler vi har god oversikt, men vi kan ha ukjent smitte ute i bygda som vi ikke vet om. Derfor er det nå svært viktig at alle følger de råd og anbefalinger vi gir, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Ber alle bidra!

På kriseledelsens møte klokka 1500 ble alvoret understreket ytterligere av ordfører og varaordfører. Begge er innstilt på å vurdere innføring av ny forskrift med strenge regler, hvis situasjonen blir enda verre. I det lengste håper de at samarbeid med bygdefolket nok en gang vil gi gode resultater.

- Alle må trå til for å slå ned dette siste utbruddet. Det er tøft å gjøre det samtidig som hele Norge snakker om å åpne opp. Men det må gjøres, sier varaordfører Eivind Drivenes.

  • Ikke ha mer enn to på besøk hjemme. Treff så få som mulig
  • Avlys og utsett alle arrangementer inntil videre
  • Følg smittevernrådene om munnbind, håndvask og hygiene nøye
  • Test deg ved minste mistanke om smitte.

Fylkeslegen sa torsdag at situasjonen på Agder er alvorlig med økende smitte i Vennesla, Kristiansand, Lyngdal og Lindesnes. Hun minner om at alle råd og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter ikke er «bør»-råd, men «skal»- råd. Vi forventer at de følges selv om de ikke er lovhjemlet og fulgt av straffeansvar.

Smittesituasjonen

Torsdag er det to nye smittetilfeller. Det ene fører til at tredje trinn ved Kvarstein skole må i karantene. Dette berører 15 elever og tre ansatte.

Fra før er cirka 220 personer i ventekarantene og karante ved Snømyra barnehage. Voksenopplæringen og Smååsane barnehage. Torsdag ble nok en klasse ved Voksenopplæringen tatt ut i karantene. Dette rammer noen få ekstra elever.

Vennesla har i øyeblikket 127 smittede pr. 100.000 innbyggere siste 14 dager. Vi har passert landsgjennomsnittet som er 122. Agder har 146, Lindesnes 524 og Oslo 268.

- Vi har smitteteam som jobber hardt. Vi har en teststasjon som jobber hardt. Systemet virker. Slik sett er situasjonen god. Smitten skjer hjemme. Når den kommer til skoler og barnehager, innfører vi karantene. Til nå har smitten ikke spredt seg videre. Vi har kontroll. Samtidig er vi nå i en alvorlig situasjon der vi må minne om ansvaret alle har for å stoppe smitten, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane følger opp:

- Vi håper de 11 siste tilfellene er et blaff vi kan få slått ned. Samtidig vet vi ikke alle smittevegene. Det er ikke som for tre uker siden da vi kunne spore nesten alt tilbake til nabokommune. Skal vi få slått dette ned, må vi stoppe smitten flere steder enn i skole og barnehage. Vi må redusere antallet treffpunkter mellom mennesker. Derfor må arrangementer avlyses og folk droppe å besøke hverandre nå, sier han.

Russen tar ansvar!

Ordfører Nils Olav Larsen ringte russepresidenten torsdag ettermiddag og fortalte om kriseledelsens oppfordring om å avlyse arrangementer. Russen hadde planlagt vrengefest ved Hovedgården natt til 1. mai. 

- Vi hadde en god samtale. Russepresidenten forstår alvoret og sier russen vil ta samfunnsansvar. På kriseldelsen og min oppfordring vil han avlyse arrangementet. Det fortjener honnør, sier Nils Olav Larsen.

Hvis russen samles nå – og fire, fem blir smittet – er hele russetiden ødelagt. Vi  er derfor svært fornøyde med at russen viser ansvar og utsetter feiringen til situasjonen er under kontroll.  Skoleledelsen ved Vennesla videregående skole hadde fra før  avlyst russedåp og arrangementene som skulle foregå på skolens område. 

I forbindelse med natt til 1. mai har vi engasjert ekstra natteravner som vil være til stede på strategiske steder og snakke med ungdom rundt over hele kommunen. Vi minner om at de nasjonmale rådene sier at maks 20 kan samles privat. Det gjelder også russearrangementer uten godkjent arrangør. Og her i Vennesla ber vi altså i tillegg om at alt avlyses inntil videre.

Hva skal avlyses?

Rådet vårt er å avlyse alle arrangementer som er unødvendige og kan utsettes. Ikke ring kommuneoverlegen for å be ham tolke dette. Han har nok å gjøre med smitte. Hver enkelt arrangør kan ta selvstendig kloke valg og følge anbefalingene våre. Poenget er å få redusert smittefaren, og da vil svaret i de aller fleste tilfeller gi seg selv.

Lykke til - dette greier vi sammen!