Alle berørte er orientert via skolens sms-varsling

Alle elevene på hele 4. trinn vil få med seg en selvtest hjem fra skolen i dag. Vi oppfordrer alle om å bruke denne testen før de kommer på skolen i morgen tidlig.

Ved positiv test må barn være hjemme og  smittesporingsteamet kontaktes på telefon 941 75 469. Det er svært viktig at smittesporerne blir orientert.

Sju dager med testing

Siden det er økende smitte flere steder i landet, ønsker vi å være føre var. Derfor oppfordrer vi foreldre/foresatte om at elevene på fjerde trinn fortsetter med testing hver dag i syv dager framover.

Selvtester kan hentes på testsenteret i Holtet mellom klokka 07.30 og 15.00 i ukedager og mellom 09.00 og 15.00 i helger.

Viktig å huske

Vi vil også minne om at smitte blant uvaksinerte barn og unge ikke er uventet – og at svært få barn blir alvorlig syke.

Vi minner også om nasjonale myndigheters informasjon: Antall smittede er mindre viktig å fokusere på enn før. Det viktige er antall innleggelser på sykehus og hvor mange som blir syke.

Grunnet vaksinering er det langt mindre fare for alvorlige komplikasjoner enn før, selv om smitten øker. Selv om også vaksinerte blir syke, er sjansen for innleggelse fire ganger større for uvaksinerte enn vaksinerte. De som havner på sykehus, skrives også ut mye tidligere enn før, og langt færre trenger intensiv behandling.