Ukesoversikten viser også at våre testteam har foretatt 1911 tester av befolkningen. Godt over 12 prosent av innbyggerne er blitt testet, med andre ord. Det er mer enn dobbelt avdet nivået vi er bedt om å ha testkapasitet for . 144 er blitt satt i karantene. Disse er uvaksinerte  og testes nå jevnlig.

Cirka 20 smittede er over 50 år og ringes jevnlig av våre smittesporere for å høre om tilstand.

Av de 69 smittede siste uke, er 37 barn eller ungdom i barnehage, skole eller videregående skole. 

Siste døgn er laveste smittedøgn på ganske lenge. Det er tre nye tilfeller. Alle har kjent smitteveg og alle var i karantene da smitten ble registrert.