Den ene nye smittede har vært i karantene. Her er ingen nærkontakter utenfor husstand. Dette tilfellet henger sammen med den største smitteklyngen av de fire vi har snakket om.

Den andre smittede tilhører annen klynge, og er i familie med tidligere smittede.

Den tredje smittede er sendt på karantenehotell. Familien er satt i karantene og smittekilden er uavklart.

Tirsdag ettermiddag starter testing av russ. Det har de siste dagene pågått en omfattende testing, og ved testsenteret er det kjørt doble skift siden fredag. Der jobbes det intenst for tiden.

Bare tirsdag er det avtalt over 200 tester ved teststasjonen i Holtet. I ettermiddag begynner også massetestingen av russen.

Siden slutten av forrige uke har det blitt testet over 500 personer, inkludert dagens. Testsvarene kommer inn fortløpende og de neste par dagene vil avklare mye. Også onsdag skal mange testes.

Det er fortsatt altfor tidlig å slappe av med smittevern. Vi råder til å treffe så få som mulig, ha besøk av maks to, bruke munnbind innendørs når avstand ikke kan sikres, og holde god avstand eller.