De tre smittetilfellene har alle kjent smitteveg. To av dem satt allerede i karantene. Det er satt ti nye i karantene, to i Vennesla og åtte i andre kommuner.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier at situasjonen fremdeles er ustabil.  Det er kun tre dager siden vi hadde åtte smittetilfeller.  Situasjonen i Kristiansand er også preget av høy smitte.  Men det ser ut som det går i riktig retning, og Dalane har vært opptatt av å lette byrdene for særlig barn og unge så fort det er smittefarlig forsvarlig. Han og kriseledelsen følger situasjonen for barn og unge nøye. 

Møte om tiltak 

Onsdag vil Dalane og kriseledelsen gjøre en ny og grundig vurdering av situasjonen og hva som må til før vi i trygghet kan åpne noe opp.  Det er for tidlig å si noe om konklusjoner, men kriseledelsen vil gå gjennom argumentene både for og mot at barn og unge kan begynne med trening og fritidsaktiviteter. Det vil også bli vurdert om man kan ha en gradvis åpning eller delvis åpning, rett og slett hva som er smittevernfaglige forsvarlig å gjøre nå.