De to smittetilfellene vi fortalte om før i dag, har avklaret smittesituasjon.  De to tilhører samme familie og har tilknytning til de smittetilfellene fra helga som førte til karantenesituasjonen ved Vennesla videregående skole, Vennesla skole  og Klokkerstua barnehage.  Begge de smittede har vært i karantene fra før. Ingen nye nærkontakter. 

Det tredje tilfellet tirsdag har ukjent smittekilde.  Den smittede er satt i isolasjon til og med 8. februar og familien er i karantene til og med 12. februar.  
smittesporingsteamet har tirsdag kveld ringt 18 nærkontakter.  Alle er satt i karantene. Flere av disse nærkontaktene hører hjemme i andre kommuner enn Vennesla, og vi kontakter disse kommunene og melder fra.