Det er fremdeles svært høyt smittenivå i Kristiansand med 64 nye smittede lørdag. 30 av dem russ. Mange har nærkontakter i flere kommuner ettersom videregående skoler har elever fra mange kommuner. Dermed påvirker smittesituasjonen i Kristiansand og regionen også arbeidet til smtitesporerne i Vennesla. Det gjøres en stor jobb med å avklare nærkontakter.

Lørdag er det tre nye smittede i Vennesla. To av dem har ikke nye nærkontakter. Den tredje har nærkontakter i flere kommuner.

En tiendeklasse ved Vennesla ungdomsskole avslutter karantene fordi det ikke lenger er smittefare.

Som nevnt før har Vennesla kommune strammet kraftig inn på kontakten mellom barn og ungdom og bedt om at all trening og fritidsaktiviteter avlyses inntil videre. Nasjonale fagmyndigheter er også opptatt av å få kontakten ned mellom mennesker i de yngre aldersgruppene i Kristiansand-regionen. Vi må bare oppfordre alle til å være nøye. Alle kan være uheldige og bli smittet, men er vi flinke og nøye, vil vi hjelpe hverandre til å isolere smitten. Lykke til!