Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane har vært klar på at smitten står og vipper på et høyt nivå. Målet er at den enorme jobben smittesporerne gjør, skal isolere smitten inne i karantenene. Der skal den sakte men sikkert dø ut. Nå har vi to dager etter hverandre med akkurat dette. Og det er gledelig. Men alvoret er slett ikke over.

Den ene nye smittede er i husstand med smitte. Ingen nye nærkontakter. De to andre er fra russen, og her er syv nye nærkontakter. Cirka en tredel av russen i Vennesla er i karantene,  men en del kan teste seg ut  17. mai, heldigvis. De har vært uheldige,  men russen har vist stor samarbeidsvilje. Kommuneoverlegen sa tidligere i dag at han håper flest mulig kan få testet seg ut med negative tester 17. mai slik at de i alle fall kan få feiret  slutten av nasjonaldagen, vel å merke innenfor smittereglene.

Fem på besøk, helst bare to

Og da er vi ved den viktige beskjeden. Den handler om hvor mange vi kan ha på besøk. I Vennesla er rådet to,  men regelen er fem - flere enn fem er forbudt! Flere nasjonale medier, deriblant Dagsrevyen, forteller at vaksinerte kommer i tillegg. Det er riktig nasjonalt, men IKKE i Vennesla. Vår regel er fem på besøk. Og den trumfer nasjonale råd. 
Vi er i landstoppen av smitte og vi må ha regler som er mulige å kontrollere. Dette gjelder fram til 21. mai. 

Nå må vi holde trykket!

Det går framover, ser det ut som. Det er akkurat nå vi ikke må slappe av, men virkelig stå på og være nøye. Sammen får vi dette til, men ikke senk skuldrene ennå. Smittesporerne legger et godt grunnlag med sin nitidene jobb for å få oversikt. Nå må vi andre holde avstand og holde oss vekke fra hverandre. Da blir dette seier. Lykke til!