Om TT-tjenesten (TT-ordningen)

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.

TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • Tilbud under folketrygden
  • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner
  • Skyss til skole
  • Skyss til arbeid
  • Pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

Her kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke

Du må fylle ut søknadsskjema og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet.

Søknadsskjema finner du på Vennesla kommune sin hjemmeside under "Skjema A - Å" under H (Helse og omsorg - søknad om TT-kort)