- Dette er litt krise og beklaglig, men Vennesla er ikke i en unik situasjon. Det er mangel på hurtigtester og selvtester i hele Norge. Vi får ikke testene vi bestiller og som skulle ha kommet for lenge siden, sier smittevernkoordinator Bodil Bakken Domingos.

Teststasjonen i Holtet er åpen fra 07.30 til 15.00 hverdager og 09.00 til 15.00 lørdag og søndag. Vennesla kommune jobber med å vurdere bemanning og åpningstider, men det er lite personell ledig som kan settes inn.

ALLE som skal ha test grunnet smittemistanke eller nærkontakt, må nå bestille test på c.19.no. Bare de som ikke har digitale muligheter, kan ringe til teststasjonen, som har nummer 902 23 523.

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg, bruk kommunens hjemmesider, eller i siste instans ring smittesporingstelefonen på 941 75 469. Vi oppgir disse to nummere i tillit til at dere skjønner at de kun må brukes som siste utvei.  Forsøk å finne svaret på din situasjon på hjemmesidene til kommunen.

Retningslinjene du må følge:

Disse retningslinjene gjelder til vi får selvtester/hurtigtester igjen:

  • Alle med symptomer må bestille PCR-test på c19.no. Du må bli hjemme til testsvar foreligger.
  • Alle husstandsmedlemmer og tilsvarende nære nærkontakter til smittet person må bestille PCR-test på c19.no så raskt som mulig etter at smitten er oppdaget. Du må også bestille ny test på dag tre og dag sju. Du må forbli i karantene til negativt testsvar på dag syv foreligger.
  • Fullvaksinerte øvrige nærkontakter til smittet anbefales følge nøye med på eventuelle symptomer, og bestille PCR-test snart som mulig ved symptomer. Du må bli hjemme inntil testsvar foreligger.
  • Uvaksinerte øvrige nærkontakter til en smittet anbefales å bestille PCR-test så snart som mulig. Er du i denne kategorien må du være i i karantene inntil testsvar foreligger. Ved utvikling av symptomer må du bestille PCR-test så snart som mulig og bli hjemme til svar foreligger.

Ved smitte i skoleklasser og barnehager

Det samme gjelder som for øvrige nærkontakter over. Barna anbefales å få tatt PCR-test ved utvikling av symptomer på sykdom de neste ti dager. Ved symptomer må barnet bli hjemme til testsvar foreligger.

Sikret vitale tjenester

Situasjonen rundt tester ansees som kritisk, men vi kan ikke annet enn å gjøre det beste ut av situasjonen. Vennesla kommune har holdt unna 200 selvtester slik at vi lett og raskt kan teste helsepersonell. Dette for å sikre befolkningen best mulig bemanning i vitale tjenester.

Smitteoppdatering:

Fredag ble vår hittil tøffeste smittedag siden pandemien startet med 25 smittetilfeller registrert. Av de voksne smittede er 15 fullvaksinerte og fire uvaksinerte. De første fem dagene denne uka har vi registrert 83 smittede – som er høyeste tall til nå i pandemien.