Den store pakken til reiselivet og serveringsbransjen skal stimulere grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrift og Norge som reisemål. Nytt i denne omgang er at serveringsnæringen også kan søke midler, og at det åpnes for støtte til utviklingsprosjekter der virksomheter samarbeider med hverandre.

Du kan lese mer om kriterier, frister og søknad på denne siden til Innovasjon Norge.

Skattefunn er en ordning der bedrifter kan få skattereduksjon for investeringer i forskning og utvikling. Samlet kan 19 prosent av investeringskostnadene bli dekket av kutt i skatteregningen. Skattefunn administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten. I mai og juni gjennomføres en rekke bransjevise webinarer om skattefunn-ordningen.

Du kan se og melde deg på de bransjevise webinarene her hvis du ønsker å finne ut mer om Skattefunn-ordningen