Smittesporerne går i gang med sitt arbeid, men begge to er altså i karantene. Smittesituasjonen er da rimelig avklart.

De tre smittetilfellene fra fredag er også smittesporet grundig. Den ene smittede var allerede i karantene.  Den andre har ukjent smittekilde, og i dette tilfellet blir det en del videre testing i dag.  Den tredje er en utenlandsk arbeider som allerede satt i isolasjon.