Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane har mange ganger sagt at vi må regne med en del smittetilfeller. Det viktige at at de kommer innenfor karantenene, for da vil den etterhvert dø ut. Vi  får inderlig håpe det er dette som nå skjer.

Fremdeles er det for tidlig å senke skuldrene, men det er et veldig godt tegn at antall smittetilfeller går ned, og at vi kun har ett tilfelle de siste dagene med delvis ukjent smitte. Vi må huske vi nå tester svært mange i Vennesla. Mellom 15 0g 20 prosent av befolkningen er testet i mai. Dermed er det mindre mørketall enn det ellers vil være. Mer av smitten i lokalsamfunnet vil bli funnet og rammet inn av karantene.

Situasjonen er ikke endelig avklart, men det ser lysere ut. Samtidig må vi være forberedt på tilbakeslag, mange er fortsatt i karantene.

La oss likevel rope hurra både for dagens gode tall for for Norge, lokalsamfunnet og 17. mai. Gratulerer med både dagen og innsatsen!  Vi fortsetter å gjøre jobben sammen!