Is til alle!

- Det er ikke bare foreldre som spør. Elevene har også mye på hjertet. Noen er usikre. Vi har  valgt å kjøpe inn is til samtlige skoleelever nå på siste skoledag før jul. Det gir lærerne en mulighet til i ro og mak å snakke med elevene. Egentlig kjøpte vi is for å takke elevene for  innsatsen i et helt spesielt år, men det er også en fin anledning til å trygge rundt ny skolestruktur, sier Harbo.

Dette er vedtaket som ble gjort i kommunestyret torsdag 17. desember: (Partiene KrF, Høyre, Ap og Frp fikk flertall med sine 18 stemmer. Sp, SV, PDK og Uavhengig stemte mot.)

  • Samkom skole legges ned 
  • Hunsfoss skole legges ned. 
  • Murbygningen på Vennesla skole rives og det bygges ny skole og idrettshall for 150 millioner kroner. Elevene fra Samkom og fra Lomtjønn og nordover flyttes til denne skolekretsen. 
  • Hele eller deler av paviljongen ved Moseidmoen skole rives og det bygges ut skole og ny idrettshall for 70 millioner kroner. Elevene fra Rakkestad og sørover vil høre til denne skolekretsen. 
  • Kvarstein skole består som 1-7 skole.  
  • Gjennomføring fra høsten 2022, og det legges opp til minst mulig ufrivillig splitting av klassene og at eksisterende skoleelever i stor grad selv skal få velge hvilken skole de vil gå på. 
  • For å forebygge en forverring av trafikksikkerheten rundt Vennesla barneskole, gis elever fra Lomtjønn gratis skoleskyss til og med 4. klasse. Dette opprettholdes inntil man har en god trafikksituasjon rundt skolen.   
  • Samkom skole bes utredet til annet kommunalt formål, slik at hallen kan brukes av innbyggerne på Samkom og bygda for øvrig.  
  • Barnestua barnehage består. Administrasjonen bes utrede muligheten for ny tomt sør for Vikeland. Dersom dette ikke lar seg gjøre, opprustes barnehagen på dagens tomt. 

Oppvekstsjef Steinar Harbo lover gode prosesser framover og minner om at det er over ett og et halvt år til gjennomføring.

- Det gir oss mye bedre tid til å planlegge. Vi skal sørge for god involvering og at alle foreldre skal bli godt orientert og tatt med på råd, sier han.

Førsteklassingene til høsten?

Hvor skal førsteklassingene begynne til høsten? Det er spørsmålet flest lurer på akkurat nå.

Harbo sier rektorene er innkalt til samling allerede 7. januar. Der vil denne saken bli tatt opp og diskutert og forhåpentligvis avklart. Vennesla kommune ønsker å ha et klart svar til foreldrene på hvor førsteklasse skal begynne, så tidlig som mulig.

- I januar starter vi også arbeidet med å forberede endrede kretsgrenser. Det er et større arbeid med bred involvering. Nå ga politikerne oss ett år ekstra siden gjennomføring skal skje høsten 2022. Det gir oss god tid til å gå gjennom dette grundig og godt, sier Harbo.

Allerede i januar starter også arbeidet med å se etter ny tomt til Barnestua barnehage lenger sør i kommunen. Dette vil involverte flere kommunale enheter. Harbo ønsker å avklare tidlig om barnehagen skal flyttes og bygges ny eller om det blir opprustning og utbygging på Mosedmoen hvor den ligger nå.

- Etterhvert vil også arbeidet starte opp med å planlegge de omfattende om- og utbyggingene på Moseidmoen og Vennesla skoler, sier Harbo.

Hvis foreldre eller foresatte har helt spesielle spørsmål, kan de ta dette opp med FAU eller egen skole etter jul. Vennesla kommune kan også love at vi skal informere godt underveis, både til foreldre via skolene og til bygda via hjemmesiden.

 

Her kan du se skoledebatten fra Kommunestyrets budsjettmøte