De to smittede  har begge kjent smittevei og personene var allerede i karantene. Som følge av dette tilfellet er det satt ingen flere personer i karantene.