Smittesporing pågår, og vi kommer tilbake med informasjon om nærkontakter og eventuell karantene senere.

De to smittede er i nær relasjon til hverandre og det virker i øyeblikket som at smitten er begrenset og at ringvirkningene ikke blir  store. Dette vil det videre sporingsarbeidet endelig avklare.