Det ene tilfellet er smitte i familie hvor det var smitte fra før.  Dette er jo den aller vanligste måten smitte spres på.  Antall nærkontakter utvides dermed noe, og disse kartlegges og kontaktes nå. 
Det andre smittetilfellet har åtte nærkontakter og er avklart. 

Stort arbeid


Det pågår nå et stort smittesporingsarbeid i kommunen for at vi kan være ekstra på sikker side. Det var et smittetilfelle med tilknytning til korttidsavdelingen på Venneslaheimen i går.  Dette har medført at brukerne på korttidsavdelingen er satt i isolasjon.  Kommuneoverlegen har i dag bestemt at også nærkontaktene til alle nærkontaktene fra i går, skal kartlegges.  Dette er en ganske omfattende jobb. Smittesporing ledes av organisasjonssjef Geir Knutsen og han har nå kalt inn ekstra personell til denne jobben.  

Vi informerte tidligere i dag om at hele gamlebygget på Venneslaheimen stenges for besøk inntil videre.  Det er for å øke sikkerheten ytterligere