De to nye smittetilfellene dreier seg om to personer som har bodd sammen med en person som ble smittet like etter nyttår og som allerede har vært i karantene.

- Situasjonen er helt under kontroll, melder leder for smittesporingteamet, Geir Knutsen.

De to testet seg mandag, og melding om positiv prøve kom i dag. Hele familien har vært i karantene/isolasjon fra tidligere i januar. Fire ekstra nærkontakter er satt i karantene. Tre av disse tester seg i morgen 21. januar.

Vi er nå oppe i totalt 45 kjente smittetilfeller i Vennesla siden pandemien startet i mars i fjor.

Hjørnet dagsenter:

Regjeringen har vært opptatt av å åpne tilbud som sikrer denne gruppen mer aktivitet. I tråd med nasjonale retningslinjer vil derfor Hjørnet dagsenter åpne for mer aktivitet. Hjørnet dagsenter har åpnet fra og med onsdag 20.10.21.  med følgende føringer:

  • Inntil 10 brukere + ansatte samtidig i lokalene.
  • Ansatte ved Dagsenteret tar kontakt med aktuelle brukere i de ulike aktivitetsgruppene / åpne tilbud om dag og klokkeslett for oppmøte.
  • Torsdagskvelder: Inntil 10 personer + frivillige. Det blir satt opp egen påmelding liste.

Se nærmere informasjon på Facebooksiden: Brukerne av Hjørnet.

Skjenking til mat:

Vennesla kommune har lavt smittetrykk og vil derfor ikke innføre egne regler om skjenking, men følge de nasjonale føringene. Fra fredag åpnes det igjen for skjenking i forbindelse med matservering, og kun det. Det er fortsatt skjenkestopp fra midnatt, og gjester skal ikke slippes inn på utesteder etter klokka 22.00.