De to smittede tilhører samme husstand og har forbindelse til ett av smittetilfellene fra helga. 
Begge går nå over fra karantene til isolasjon. 

Ved nye smittetilfeller som dette, vil omkretsen av nærkontakter naturlig øke. Smittesporingsteamet jobber nå både med å kartlegge og informere nye nærkontakter.

Vi anser smittesituasjonen som rimelig avklaret. Det er grunn til å minne om kommuneoverlege Per Kjetil Dalanes ord fra helga. Da ble 95 satt i karantene og kommuneoverlegen mente vi måtte regne med noe smitte blant disse denne uka.

Smitten virker å være rimelig godt isolert og det er ikke ny ukjent smitte. Også de fem tilfellene i helga, som gav en omfattende karantenesituasjon, hadde alle avklart og kjent smittekilde.