Begge de smittede var i karantene på testtidspunktet og det er kjente smitteveger. Det er ikke satt nye innbyggere i karantene.

Smittetrenden er nå noe økende i Vennesla. Vi har 73,7 smittede pr. 100.000 innbyggere siste 14 dager, mot 60,2 i Agder og 46,6 for landet som helhet.

Smitten gikk kraftig ned etter utbruddet i mai, men har siste uke doblet seg igjen.

Når samfunnet åpner opp, er det avstand, håndvask, munnbind og de andre smittevernrådene som er verktøyene for å holde smitten på avstand. Det er kjedelig å gjenta dette sikkert, men smittevernrådene er viktige å følge.

 Ha en flott Sankthans!