Det ene smittetilfellet har kjent smittevei og personen var allerede i karantene, som følge av dette tilfellet ble det satt 4 personer i karantene. Det andre smittetilfellet har også kjent smittevei og ca. 40 nærkontakter, men av disse ble det 8 personer satt i karantene. Begge tilfeller har utspring fra samme klynge.

Testresultatene er sendt til videre analyse for å avdekke hvilken variant av viruset det er snakk om.

Minner om viktigheten av å holde avstand og teste seg ved symptomer, og bruke munnbind inne på offentlig sted når ikke avstand kan garanteres.